Last up date 24 / 9 / 2016
事務局

2016 IFMAR 世界選手権
開催日 開催国  カテゴリー WEB
8/5-12 イタリア 1/10エンジン・ツーリングカー 表示
8/20-28 中国 1/10 電動ツーリング・カー 1/12電動レーシング・カー 表示
10/1-8(9) アメリカ 1/8 エンジン・オフロード・カー 表示以下の選手が、日本代表選手として決定いたしました
1:10 IC Track
Family name First name
Takahata Syoki
Shimo Takaaki
Sahashi Tadahiko
Fukuda Keisuke
Terauchi Takehiro
Sahashi Yuya
Shimazaki Shinya
Yokoyama Shinnosuke
Iriguchi Hideki
Hagimoto Shinnosuke
1:12 Racing Electric Track
Family name First name
Ishioka Hayato
Kitazawa Hideo
Matsukura Naoto
Ebukuro Toto
Ido Masatsugu
Sakamoto Daisuke
Suzuki Kosuke
Endo Kazuki
Sobue Akio
Matsumura Ryota
1:10 Touring Electric Track
Family name First name
Sobue Akio
Matsukura Naoto
Ishioka Hayato
Matsuzaki Hayato
Nagasihma Yugo
Yamamoto Ryosuke
Sano Takara
Akiyama Naoki
Sawada Jin
Namura Takahiro
Akimoto Kota
Sawada Shin
Kitazawa Hideo
Hara Atsushi
Bando Satoshi
Morita Naoya
Hakamata Mio
1:10 IC OFF ROAD
Family name First name
Tsuruta Kenji
Matsukura Naoto
Osaka Kenji
Kawamoto Atsushi
Takashiro Manabu
Adachi Shinnosuke
Noguchi Ryuji
Sasatsu Kazuki
Yuichi Kanai
Atsushi Hara
Team Manager Team Manager Team Manager Team Manager
三浦 正行 広坂 正明 広坂 正明・三浦 正行


YEAR EL. TRACK EL. BUGGY 1:10 200mm 1:8 TRACK 1:8 BUGGY 1:5 TRACK
2016 FEMCA - EFRA - ROAR -
2017 - FAMAR - EFRA - FAMAR
2018 FAMAR - ROAR - FEMCA -
2019 - EFRA - ROAR - EFRA
2020 EFRA - FEMCA - FAMAR -
2021 - ROAR - FEMCA - ROAR
2022 ROAR - FAMAR - EFRA -