Last up date 13 / 10 / 2015
事務局

2015 IFMAR 世界選手権
開催日 開催国 カテゴリー WEB 書類
9/4-12 マレーシア 1/5 エンジン・ツーリングカー 表示 参加書類会員申し込み・更新用紙
10/3-10 日本 1/10 電動オフロードカー 表示
11/12-22 ブラジル 1/8 エンジン・レーシングカー 表示1/5th GPTouring / 1/8th GPRacing 以下の選手が、日本代表選手として決定いたしました
1:5 IC Track
Family name First name
Ujima Kuniharu
Okuda Tomoaki
Takesako Satoshi
Katoh Naohiko
Minegishi Kunitoshi
1:8 IC Track
Family name First name
Yokoyama Shinnosuke
Takahata Syoki
Simo Takaaki
Shimazaki Shinya
Sahashi Yuya
Sahashi Tadahiko
TairaKenji Kenji

1:10 EP OFF Road
Family name First name 2WD 4WD
Ido Masatsugu
Matukura Naoto
Sugiura Yusuke
Kimura Shinya
Kikuchi Kai
Matsuzaki Hayato
Adachi Shinya
Akimoto Kohta
Sakamoto Daisuke
Kodera Kaito
Kajiwara juriya
Sasatsu Kazuki
Hattori Tadashi
Yamane Satsuki 
Chiba Eiji 
Ishihara Hajime
Kaiho Nana
Matsuda Hidetoshi
Ono Hidemine
Obokata Hayate 
Kikuchi Yu
Masuda Yoshiki 
Amasaki Yoshiaki
Hosaka Yosuke 
Kobayashi Yusuke
Ichikawa Kiyotaka
Kato Kouki
Aoyagi Yuichi
Takizawa Yutaka
Hoshino Mami 
Fujii Satoshi 
Ito Tsuyoshi
Seki Motoyoshi
Sera Kazutaka
Fujimori Toshiaki
Takasaki Akihiko
Okayama Satoshi
Tamura Susumu
Umezawa Naoki
Kato Tomoaki
Kaino Yui
Furudate Yuzo 
Komada Masanori 
Teramoto Koichiro
Furuyama Yutaka
Yokokawa Kazuo
Kato Daisuke
Iwata Tohru
Fujita Keiiti 
Ideura Takahiro 
Takahashi Seiichi 
Fukaya Kenji 
Ohtsuka Masahiro
Tomita Naomi

YEAR EL. TRACK EL. BUGGY 1:10 200mm 1:8 TRACK 1:8 BUGGY 1:5 TRACK
2015 - FEMCA - FAMAR - FEMCA
2016 FEMCA - EFRA - ROAR -
2017 - FAMAR - EFRA - FAMAR
2018 FAMAR - ROAR - FEMCA -
2019 - EFRA - ROAR - EFRA
2020 EFRA - FEMCA - FAMAR -
2021 - ROAR - FEMCA - ROAR
2022 ROAR - FAMAR - EFRA -