2WD 4WD Short Course
Pos. Name R1 R2 R3 point Pos. Name R1 R2 R3 point Pos. Name R1 R2 R3 Point
1 Akimoto Kota 10 10 9 20 1 Matsukura Naoto 10 10 4 20 1 Sakiyama Masaki 10 7 9 19
2 Matsukura Naoto 8 1 10 18 2 Meen Vejrak 9 6 10 19 2 Furudate Yuzo 9 10 8 19
3 Kikuchi Kai 9 9 5 18 3 Sugiura Yusuke 8 9 9 18 3 Otsuka Masahiro 8 8 10 18
4 Enomoto Keisuke 7 7 3 14 4 Maezumi Satoshi 7 5 8 15 4 Morita Akira 7 9 7 16
5 Maezumi Satoshi 5 5 8 13 5 Akimoto Kota 5 8 2 13 5 Matsukura Naoto 0 0 0 0
6 Meen Vejrak 4 8 2 12 6 Tsuruta Kenji 1 7 6 13
7 Sanpei Tatsuya 6 4 6 12 7 Kikuchi Kai 4 3 7 11
8 Kimura Shinya 1 6 4 10 8 Kajiwara Jyuriya 6 1 5 11
9 Kono Takayuki 2 2 7 9 9 Kono Takayuki 2 4 1 6
10 Tsuruta Kenji 3 3 1 6 10 Kato Ryuya 3 2 3 6